Αποφύγετε την εισπνοή, την κατάποση ή την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε τα μάτια με κρύο νερό για 15 λεπτά και ξεπλύνετε καλά το δέρμα με σαπούνι και νερό.

Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό: – Ζητήστε ιατρική βοήθεια εάν ο ερεθισμός του δέρματος επιμένει