Πλύνετε στο χέρι με ήπιο απορρυπαντικό και αφήστε το να στεγνώσει εντελώς.